Teulades Lleida, solucions integrals per a la seva teulada

10/04/2021
La millor garantia per a una llarga durabilitat de la nostra teulada és projectar i executar la seva instal·lació d’una manera correcta i amb uns materials d’alta qualitat, totes dues variables conflueixen en la construcció de les teulades ventilades inclinades de fusta instal·lades per Teulades Lleida.
Malgrat tot, al tractar-se d’estructures externes exposades de manera permanent a les inclemències climatològiques, és possible que amb el transcurs dels anys puguin patir algun tipus de deteriorament; si es produeix, per mínim que sigui el desperfecte, és de summa importància solucionar-ho i emprendre la rehabilitació del mateix amb urgència.

Abans de procedir a la rehabilitació de la vostra teulada realitzarem un estudi detallat sobre el seu estat general, així com de tots els elements estructurals de la teulada i la coberta; d’aquesta manera obtindrem la informació necessària per buscar la solució més eficaç per al mateix; ja sigui substituint les parts danyades de la manera més d’acord amb l’actual teulada o bé fent una reforma integral del mateix.

A Teulades Lleida som especialistes en rehabilitar i donar una nova vida a les vostres teulades

Si apareix una deficiència en la nostra teulada no podem demorar la seva reparació, ja que el deteriorament en aquests casos es produeix amb gran rapidesa. Ens evitarem problemes d’habitabilitat i els costos i durada de la reparació seran menors.

¿Defectes més comuns en les cobertes? Generalment, el deteriorament dels nostres teulades tenen el seu origen en problemes previs. La principal causa en la generació de patologies en cobertes ve derivada d’errors en la redacció del projecte inicial i, en menor mesura, en l’execució, elecció del material i manteniment.

Humitats

El major enemic és la humitat, d’aquí la importància d’escollir d’una manera correcta el model constructiu de la nostra teulada. Les teulades inclinades ventilades en sec, instal·lades per Teulades Lleida es presenten com la manera més efectiva i duradora d’evitar les humitats, que poden perjudicar seriosament a la nostra teulada.

El pas dels anys és un altre element que pot deteriorar d’una manera substancial la nostra teulada. Escollir un bon instal·lador i que utilitzi materials de primera qualitat, com teules de La Escandella utilitzades en les seves obres per Teulades Lleida, minimitzarà el risc de deteriorament causat pel pas del temps. D’altra banda, no ens podem oblidar d’altres elements aliens a la pròpia construcció o materials com pot ser l’atac d’insectes o un mal manteniment de l’estructura. Per pal·liar i minimitzar aquest risc a Teulades Lleida disposem d’un servei de manteniment continuat de la seva teulada que contribuirà, d’una manera substancial, a evitar aquest tipus de riscos.

Goteres

La temible gotera, ja tenim l’aigua dins. Tant si és un problema puntual (alguna peça trencada) com si és més generalitzat és necessària una actuació immediata si no volem posar en risc tota la nostre teulada i la seva estructura. Teulades Lleida estudiarà cada cas en concret i li proposarà la millor solució. És important recordar que el problema no està, necessàriament, on veiem la gotera.