Avís Legal i Política de Privacitat

D’acord amb la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic d’Espanya, s’informa que aquesta pàgina web és propietat de José Miguel Zubieta (d’ara en endavant Z! Comunicació & amp; Esdeveniments, amb domicili a Av . Rovira Roure, 17 – 4t 2a – 25006 Lleida.

Per a qualsevol consulta, pot posar-se en contacte mitjançant correu electrònic amb zcomunicacion@zcomunicacion.com

Aquest AVÍS LEGAL regula l’accés, navegació i, en general, la relació entre el lloc web i els usuaris de la mateixa (en endavant, els “usuaris”).

Política de protecció de dades de caràcter personal

Es garanteix mitjançant aquest AVÍS LEGAL la privacitat en la prestació dels serveis electrònics d’acord amb les exigències legals i s’informa sobre la Política de Protecció de Dades de Caràcter Personal, perquè els usuaris determinin de forma lliure i voluntària si desitgen facilitar les seves dades personals a través dels mitjans posats a la seva disposició en el lloc web.

Els usuaris consenten el tractament automatitzat de les seves dades personals per part de l’propietari del website en els termes que es detallen a continuació:

Confidencialitat en el tractament automatitzat de les dades de caràcter personal dels usuaris

El propietari garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal facilitades pels usuaris i el seu tractament automatitzat d’acord amb la legislació vigent sobre protecció de dades de caràcter personal (Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el seu reglament de desenvolupament, així com tota la normativa aplicable a aquesta matèria).

El propietari del website es reserva el dret a modificar la present Política de Protecció de Dades amb la finalitat d’adaptar-la a les novetats i / o exigències legislatives i jurisprudencials així com a pràctiques de la indústria, tenint en compte en tot moment els legítims interessos de els titulars de les dades.

Dades de caràcter personal demanades

El mer accés de l’usuari a aquesta web pot donar lloc a l’recapto del seu IP amb finalitats estadístiques. Així mateix, l’usuari pot decidir enviar per correu electrònic o via formulari altres dades de caràcter personal com la direcció de correu electrònic, el nom i cognoms o el número de telèfon.

Drets dels usuaris en relació a les seves dades personals

En compliment del que disposa la normativa aplicable s’informa a l’usuari de l’existència d’un fitxer automatitzat de dades personals degudament inscrit en el Registre General de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. Les dades i tractaments als quals se sotmeten seran únicament els referits al present avís legal. El legítim propietari de les dades personals podrà exercir el seu dret d’accés, rectificació, oposició o cancel·lació dirigint-se mitjançant l’enviament d’un missatge de correu electrònic a
zcomunicacion@zcomunicacion.com